Vítáme Vás na internetových stránkách

veterinární ordinace MVDr. Marka Chyby a MVDr. Jolany Snížkové

na Slovanském námìstí 6 v Brnì.

Novì mùžete ordinaci navštìvovat v prodloužené otevírací dobì ve støedu.